El llenguatge de les neurones15 i 16 de setembre de 2023, Barcelona

Giovanni Pezzulo
Tornar

Giovanni PezzuloPonent

Director de recerca a l’Institut de Ciències i Tecnologies Cognitives, Consell Nacional de Recerca d’Itàlia, Roma, Itàlia.

Va obtenir el títol de màster en psicologia a la Universitat de Pisa i el de doctorat en psicologia cognitiva a la Universitat “La Sapienza” de Roma. Combina mètodes teòrics, computacionals i empírics per estudiar els processos cognitius en els éssers humans i en altres animals, i se centra en la conducta orientada a objectius, en la presa de decisions, en la predicció i en la planificació. Entre els objectius a llarg termini, Giovanni Pezzulo vol entendre de quina manera els organismes vius (i, possiblement, els robots) poden desenvolupar una cognició més elevada a partir de les habilitat sensoriomotrius. La seva recerca ha rebut finançament del Consell Europeu de Recerca, del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, del Programa de Ciència Human Frontiers i d’altres institucions.


La xerrada explora el concepte de representació neuronal des de la perspectiva de la deducció activa, una estructura normativa que permet entendre el funcionament del cervell. La conferència investiga els models generatius que fan servir els organismes vius per a minimitzar les discrepàncies entre les prediccions i les observacions (variació en l’energia lliure), donant importància als models generatius i a la dinàmica de creences. La ponència posa èmfasi en la idea que el cervell aprèn a fer servir models generatius per a navegar pel món de manera adaptativa, no (o no només) per a entendre’l. Cada organisme viu disposa d’un conjunt de models generatius diferents, que inclouen des dels que intervenen en els cicles acció-percepció fins als que possibiliten els processos de planificació i imaginació; des de models «explícits» que fan servir variables per a deduir elements externs com ara objectes, cares o persones, fins a models «orientats a l’acció» que prioritzen predir els possibles resultats d’una acció, deixant de banda la codificació d’elements externs. Així, la xerrada exposa la relació dels models generatius i la dinàmica de creences amb la representació neuronal, i explica que les diferents classes de models generatius permeten entendre el nínxol ecològic d’un organisme, així com les capacitats cognitives que té. La ponència es clou amb preguntes obertes sobre l’evolució dels models generatius i el desenvolupament d’habilitats cognitives avançades, així com sobre la transició gradual de les representacions neuronals «pragmàtiques» cap a les «independents».

Divendres15setembre

14:45 - 15:30

Representació neural

El cervell predictiu en acció: els models que genera el cervell per interactuar amb el món i entendre’l

Dissabte16setembre

9:30 - 11:00

El llenguatge de les neurones

Intervencions breus dels ponents